Doe de VLOK AOV check!

Binnen 1 minuut weten hoe hoog jouw inkomen tijdens ziekte kan zijn als je lid wordt van VLOK AOV? En weten wat dan jouw kosten zijn?

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Maandelijkse kosten

De maandelijkse kosten zijn alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de vaste administratiekosten en de (variabele) kosten van deelname, te weten jouw bijdrage aan schenkingen en de kosten van de arbodienst. Hierboven is het gemiddelde van die variabele kosten in de afgelopen 6 maanden opgenomen.

Maandelijkse storting

Dit is het bedrag dat je maandelijks op je VLOK AOV rekening moet storten. Dit is dus jouw inleg (voor schenkingen en arbodienst en het overblijvende als spaarbedrag) en de administratiekosten (€15,- voor VLOK-leden) bij elkaar opgeteld.

Maandelijks gespaard

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van je inleg (en dus is gespaard) na verrekening van ALLE kosten. Je ziet dus dat deelnemers lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

Benodigd inkomen

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Kosten

Inschrijfgeld (excl. btw) Administratiekosten (vrijgesteld van btw)
VLOK leden € 99,- eenmalig € 15,- per maand
Niet-VLOK leden € 125,- eenmalig € 22,- per maand
Ja, ik doe mee!